Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Değişiklik Kurumlar Vergisi Beyannamesinde yer alan “Ek Vergi Bildirimi” bölümünde “10/7/2018 tarihl…

 

 

Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Değişiklik

Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Değişiklik

Kurumlar Vergisi Beyannamesinde yer alan “Ek Vergi Bildirimi” bölümünde “10/7/2018 tarihli ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 407 nci maddesinde tanımlanan mikro/küçük işletmeler” ile “7440 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin 27 nci fıkrası kapsamında 6/2/2023 tarihi itibarıyla mücbir sebep ilan edilen yerlerde bulunan vergi dairelerinde mükellefiyeti bulunan kurumlar vergisi mükellefleri” için düzenleme yapılmıştır. Mükelleflerin Beyanname Düzenleme Programını güncellemeleri gerekmektedir.

Kaynak: Ebeyanname/GİB