Özel Tüketim Vergisi Kanunu (Karar Sayısı: 5614) 27 Mayıs 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31848 Karar Sayısı: 5614 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Ka…

 

 

 

Özel Tüketim Vergisi Kanunu (Karar Sayısı: 5614)

 

27 Mayıs 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31848

Karar Sayısı: 5614

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (III) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan bazı mallara uygulanan asgari maktu ve maktu vergi tutarlarının yeniden belirlenmesi ile anılan Kanunun 12 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmünün bazı mallarda 2022 yılı Temmuz-Aralık dönemi için uygulanmaması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkûr Kanunun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

26 Mayıs 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Tamamı İçin Tıklayınız