KGK 75935942-050.01.04-[01/4153] Sayılı Kararı 27 Ağustos 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31581 KURUL KARARI Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standa…

 

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 24/08/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/4153] Sayılı Kararı

KGK 75935942-050.01.04-[01/4153] Sayılı Kararı

27 Ağustos 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31581

KURUL KARARI

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan;

KURUL KARARI

Karar No: 75935942-050.01.04 – [01/4153]

Karar Tarihi: 24/08/2021

660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 9’uncu maddesi uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarıyla tam uyumu sağlamak üzere; Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından “Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Tramaction- Amendments to IAS 12” başlığıyla yayımlanan ”Tek Bir işlemden Kaynaklanan Varlık ve Yükümlülüklerle İlgili Ertelenmiş Vergi- TMS 12’ye İlişkin Değişiklikler “in yayımlanmasına karar verilmiştir.

Tek Bir İşlemden Kaynaklanan Varlık ve Yükümlülüklerle İlgili Ertelenmiş Vergi

TMS 12’ye İlişkin Değişiklikler

Tıklayınız