Vergi Takvimi Ağustos 2021 İlk Tarih Son Tarih VERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ 01/07/2021 02/08/2021 Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödem…

 

 

Vergi Takvimi Ağustos 2021

Vergi Takvimi Ağustos 2021

İlk Tarih Son Tarih VERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ
01/07/2021 02/08/2021 Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/07/2021 02/08/2021 Haziran 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/07/2021 02/08/2021 Nisan-Mayıs-Haziran 2021 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/07/2021 02/08/2021 Haziran 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/2021 02/08/2021 7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 18. Taksit Ödemesi
01/07/2021 02/08/2021 Haziran 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/2021 02/08/2021 Nisan-Mayıs-Haziran 2021 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi
01/07/2021 02/08/2021 7256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 4. Taksit Ödemesi
01/07/2021 02/08/2021 2020 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/07/2021 06/08/2021 Haziran 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) (136 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri)
01/07/2021 06/08/2021 Haziran 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) (136 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri)
01/05/2021 06/08/2021 Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Nisan 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi (136 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri)
01/08/2021 10/08/2021 16-31 Temmuz 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
02/08/2021 10/08/2021 16-31 Temmuz 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/08/2021 16/08/2021 Temmuz 2021 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2021 16/08/2021 Temmuz 2021 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/08/2021 16/08/2021 Temmuz 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2021 16/08/2021 Temmuz 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2021 16/08/2021 Temmuz 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/08/2021 16/08/2021 Temmuz 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
 
01/08/2021 16/08/2021 Temmuz 2021 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/2021 17/08/2021 2021 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/2021 17/08/2021 2021 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2021 20/08/2021 Temmuz 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2021 20/08/2021 Temmuz 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2021 20/08/2021 Temmuz 2021 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/08/2021 20/08/2021 Temmuz 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2021 20/08/2021 Temmuz 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2021 20/08/2021 Temmuz 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16/08/2021 24/08/2021 1-15 Ağustos 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
16/08/2021 25/08/2021 1-15 Ağustos 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2021 26/08/2021 Temmuz 2021 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2021 26/08/2021 Temmuz 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2021 26/08/2021 Temmuz 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
01/08/2021 31/08/2021 Temmuz 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2021 31/08/2021 Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/08/2021 31/08/2021 Temmuz 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/08/2021 31/08/2021 Temmuz 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2021 31/08/2021 Temmuz 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/08/2021 31/08/2021 Temmuz 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/08/2021 31/08/2021 2021 Yılı Değerli Konut Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/05/2021 31/08/2021 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Nisan 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/07/2021 31/08/2021 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Haziran 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/06/2021 31/08/2021 Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Mayıs 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/06/2021 31/08/2021 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Mayıs 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
09/06/2021 31/08/2021 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırma Kanunu Başvuru Süresi
01/08/2021 01/11/2021 Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Temmuz 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/08/2021 30/11/2021 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Temmuz 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

Kaynak: GİB