MTV ve Taşıtla İlgili İdari Para Cezalarının Yapılandırılması Broşürü 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kan…

 

 

MTV ve Taşıtla İlgili İdari Para Cezalarının Yapılandırılması Broşürü

MTV ve Taşıtla İlgili İdari Para Cezalarının Yapılandırılması Broşürü

1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği 14.06.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Genel Tebliğde yer alan açıklamalar doğrultusunda hazırlanan Broşürde;

  • Yapılandırma kapsamına giren MTV ve Taşıta İlişkin İdari Para Cezası Borçların neler olduğu,
  • Kesinleşmiş, dava açma süresi geçmemiş veya ihtilaf konusu olan MTV ve taşıta ilişkin idari para cezaların nasıl yapılandırılacağı,
  • Başvuruların nasıl, nereye ve ne zaman yapılacağı,
  • Yapılandırılan borçların hangi sürede ve nasıl ödeneceği,
  • Peşin veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde yapılan ödemelerde avantajlar,
  • Ödeme kanalları,

gibi genel bilgiler yer almaktadır.

7326 sayılı Kanun’un ve Genel Tebliğ’in uygulanmasına ilişkin açıklamalara ve ayrıntılı bilgilere:

  • Başkanlığımızın internet sayfasında “Hızlı Erişim” alanında yer alan 7326 sayılı Kanun mikro sitesinden,
  • Başkanlığımızın doğrulanmış sosyal medya hesaplarından,
  • Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 189 numaralı telefon hattından,

ulaşabilirsiniz.

»  Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Taşıtla İlgili İdari Para Cezalarının Yapılandırılması Broşürü