Esnaf Koronavirüs Verilecek Destekler 3929 30 Nisan 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31470 Karar Sayısı: 3929 Ekli “Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kiş…

 

 

Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3929)

 

Esnaf Koronavirüs Verilecek Destekler 3929

30 Nisan 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31470

Karar Sayısı: 3929

Ekli “Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

29 Nisan 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

ESNAF VE SANATKARLAR İLE GERÇEK KİŞİ TACİRLERE KORONA VİRÜS SALGINI NEDENİYLE VERİLECEK DESTEKLER HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 22/12/2020 tarihli ve 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Kararın 3 üncü maddesinin ikinci ve dördüncü fıkralarında yer alan “3 ay” ibareleri “4 ay” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer,

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

(2) Doğrudan verilecek hibe desteği, 3 ay ödenmek üzere aylık 1.000 Türk Lirasıdır. Bu destekten 14/12/2020 tarihi itibarıyla;

(4) İkinci ve üçüncü fıkralar kapsamında destekten yararlananlardan işyerleri kira olanlara, 3 ay ödenmek üzere, büyükşehir olan illerde aylık 750 Türk Lirası, diğer illerde ise aylık 500 Türk Lirası kira desteği verilir.”