Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve Alt Düzenlemeleri Yorumu (Bankaların Faktoring İşlemleri İle Faktoring Şirketleri Açısı… 

 

 

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve Alt Düzenlemeleri Yorumu

– M. Onur Biçer

 

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve Alt Düzenlemeleri Yorumu

(Bankaların Faktoring İşlemleri İle Faktoring Şirketleri Açısından)

ÖNSÖZ

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve alt düzenlemelerinin bankaların faktoring işlemleri ile faktoring şirketlerini ilgilendiren kısımlarını yorumlamış olduğum bu çalışma çok uzun soluklu ve meşakkatli bir sürecin sonunda ortaya çıktı. Banka dışı finansal kesimin denetiminden sorumlu ekiplerin üzerindeki iş yükü, bu çalışmanın çoğu zaman gece yarılarında ilerleyebilmesini gerektirdi. Sektörün üzerinde hassasiyetle durduğu bir takım konuların mümkün olduğunca objektif olarak yorumlanabilmesi için şirketler nezdindeki uygulamalar ve aynı zamanda yargı kararları eş anlı olarak değerlendirmeye tabi tutuldu.

İş yükünün ağır, çalışmanın kapsamının geniş olması maalesef karşılaşılan yegâne zorluk değildi. Eseri bitirmek üzere iken tamamıyla yazarın ihmali ile yedek alınmamış olması nedeni ile yazılan dosya çöktü ve çalışmanın yarısı yeniden yazılmak durumunda kalındı. Dosyanın zarar görmesi sonrasında mezun olduğum Metin-Nuran Çakallıklı Anadolu Lisesi’nden sevgili kardeşlerim ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun sevgili teknik personeli kaybın asgariye indirilmesi için nafile ama çok çabaladılar. Var olsunlar.

Bu dönemde canım babam önemli rahatsızlıklar geçirdi, ben ise onun hastanede yattığı dönemlerde gece yarısı uyuduğunda dahi eseri ilerletmeye devam ettim. Demem o ki; hayatın kendisi gibi zorluklar içerisinden insan eli ve çabası ile ortaya çıktı bu eser. Büyük bir emek ve iyi niyet ile yapılan çalışmanın tamamlandığı tarih itibarı ile bu alandaki bu türde sınırlı sayıdaki kaynak kitaplardan olacak olması nedeni ile bu eserin geliştirilmesine veya başka gönüllüler tarafından daha iyi eserler çıkarılmasına vesile olacak olmasından mutluluk duyarım.

Banka dışı finansal kesimin denetiminde Kurumumun şahsıma vermiş olduğu yetki ve sorumlulukların sayesinde bu kitabı yazabilecek bilgi birikimine sahip oldum. Kurumuma teşekkürü bir borç bilirim. Kurumumuzun denetim, düzenleme ve uygulama dairesi içindeki personeli de kitabın ortaya çıkmasında ciddi katkılar sağladılar. Mesai arkadaşlarıma da katkıları için teşekkür ederim. Çalışmamın ilk kontrollerini gerçekleştiren saygıdeğer üstadım, ağabeyim Erdal YİGİT’e, sürecin hızlandırılması için desteklerini esirgemeyen sevgili dostum Gökhan ŞAHİN’ve sayın Başkan Yardımcım Taha ÇAKMAK’a gönülden teşekkür ediyorum.

Banka dışı finansal kesimde faaliyet gösteren şirketlerin tecrübelerinden de yer yer denetimler ve yer yer sohbetler vesilesi ile yararlanma imkânım oldu. Kitabın yazımı döneminde Covid 19 pandemisi dolayısı ile bir süre karantinada kalmak durumunda kaldım. Bu süre zarfında kendi kütüphanelerindeki kitapları bana getirmek sureti ile evimi kütüphaneye

çevirmemi sağlayan faktoring sektörü temsilcilerine çok teşekkür ederim. Aynı dönemde Malatya’dan kendi kütüphanesindeki kitapların sayfalar dolusu fotoğraflarını tek tek çekerek bana gönderme zahmetine hiç üşenmeden katılan sevgili dostum Malatya Asliye Hukuk Hâkimi İsmail Deniz Demirkaya’ya çok teşekkür ederim.

Ve pek tabi ki, eşim kendi işlerinin yanı sıra onca zorluğuna rağmen fedakârca aile hayatımızı da üstlenememiş olsa idi bu emek yoğun çalışmayı hayata geçirme imkânım olmayacaktı. Kendisi bu eserin gizli kahramanıdır. Teşekkür etmek az gelir.

Bunca yıllık emeğin bir ürüne dönüşmüş olması ve yeni ürünlerin ortaya çıkacak olmasının yolunu açması benim için çok anlamlı. Kurumuma ilk girdiğimde bana gelecek hedeflerimi sormuşlardı ve ben daha 2005 yılında, “alanımda kendimi geliştirmek ve bildiklerimi bir esere aktarmak’ diye yanıtlamıştım. Bu hedefe, oldukça gecikmeli olarak 15 yıl sonra ulaşmış olsam da tarifsiz bir huzur içindeyim.

Çalışmada kullanılan örnekler gerçek hayattan uyarlanmakla birlikte kişi ve kurum isimlerinin hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Örneklerde yer alan ve gerçek olan kişi ve kurum isimleri ise sembolik olarak kullanılmış olup, bunlar hakkındaki bilgilerin de gerçek hayatla ilgisi bulunmamaktadır. Ayrıca yapılan değerlendirmelerin tamamı eserin yazarının görüşlerinden ibaret olup, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu başta olmak üzere hiçbir kurum ve kuruluş açısından bağlayıcı bir nitelik arz etmemektedir.

Kitabımı canım çocuklarıma ve 2019 yılı Ağustos ayının başında kaybettiğim canım babama ithaf ediyorum.

Kasım 2020 İstanbul

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği

Kitap İçin Tıklayınız